Sekcja dostępna tylko dla personelu z 5 poziomem upoważnienia

Kubek Smoły

Index » SCP-PL-170

ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-170

Klasa podmiotu: Bezpieczny Euclid Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Opis: